Vårt ansvar

Vi på Bagheera strävar efter en hållbar utveckling som genomsyrar hela företaget och våra samarbetspartners. Vi jobbar med en miljömässig långsiktighet gällande våra produkter och sättet de tillverkats. I och med vårt medlemskap i Kemikaliegruppen får vi tillgång till verktyg för att kommunicera de höga kraven som finns inom kemikalielagstiftningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation och Restriction of CHemicals). För att ytterligare säkerställa våra produkters innehåll har vi valt att certifiera många av våra plagg enligt Öko-Tex standard.

Genomgående strävar vi efter att hitta leverantörer som delar vår uppfattning när det gäller miljötänk. Ett sätt att göra detta är att se till att certifieringar, ex. Öko-Tex och Bluesign i möjligaste mån finns på material och tillbehör.

All tillverkning sker hos externa producenter i Kina samt Sverige. Samtliga är utvalda av oss och uppfyller vår kravspecifikation.

UPPFÖRANDEKOD ”Code of Conduct”

Vi som företag har ett ansvar inför både våra kunder och våra leverantörer att producera rätt saker på rätt sätt.

Vi för ett konstant arbete med att förbättra våra producenters arbetsmetoder och ett steg i den riktningen har varit att skapa uppförandekoder som våra leverantörer måste följa.

Uppförandekoderna grundar sig på ILO’s kärnkonventioner gällande arbetarnas villkor och rättigheter avseende löner, arbetstider, arbetsmiljö, diskriminering, tvångsarbete, human behandling, brandsäkerhet samt nationella lagar och FN’s konvention om barns rättigheter.

Alla producenter måste skriva på uppförandekoden och därmed förbinda sig att efterleva kraven. Att detta sker kan kontrolleras via oanmälda revisioner av vår egen personal eller av en oberoende tredje part.

KINAKONTOR

Att vidmakthålla uppförandekoden är av stor vikt, därför har vi sedan 2008 upprättat ett eget produktionskontor kallat AVEXIA, i Xiamen, Kina. Uppförandet av kontoret var ett steg för Bagheeras fortsatta utveckling.

Kontoret fungerar bland annat som ett kontroll- och övervakningsorgan. Teman som styrs av AVEXIA är bl.a.:

– Informera leverantörer och producenter om Bagheeras Code of Conduct.
– Planera och administrera s.k. audits (utvärderingsprocess) för att certifiera leverantörer och producenter. Audits genomförs av oberoende tredjepart (ackrediteringsorgan).
– Informera tillverkare och leverantörer om ej tillåtna/begränsade substanser i Bagheeras produkter.
– Planera och administrera testning av kemikalier. Testerna genomförs av oberoende tredjepart.

Miljö

Vi på Bagheera värnar om miljön, människorna och alla andra levande varelser. Som konsument ska du känna dig trygg när du handlar hos oss. Vi tar ansvar för att våra kläder uppfyller hårda krav på funktion och miljöansvar.

Genom att arbeta med miljön i fokus arbetar vi också mot en hållbar utveckling dvs. ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtlandrapporten).

Vårt miljöarbete är ständigt pågående och vi strävar hela tiden efter att bli bättre.

Ett sätt är att jobba med miljömärkning. Alla våra lager 1-, lager 2-plagg samt fleeceplagg är därför märkta med Öko-Tex och många av våra skalplagg har miljövänliga och fluorkarbonfria impregneringen Bionic Finish. Det är något vi är stolta over. Ett annat sätt är att tillverka funktionella och tidlösa plagg med hög kvalitet som kan ärvas och användas av fler istället för att slängas.

Välj trygg textil – välj Bagheera!


ÖKO-TEX® STANDARD 100
Innehåller inget som kan skada varken användare eller miljö.

– Fritt från förbjudna substanser och hälsovådliga kemikalier
– Ansvarsfull textiltillverkning
– Säkerhet och transparens
– Certifierat av oberoende forsknings- och testinstitut
– Kontrollerat in i minsta detalj

Läs mer om Öko-Tex Standard 100Bionic Finish® ECO är en miljövänlig impregnering av högsta kvalitet fri från flourkarboner (FC-, PFOA- och PFOS-fri).

– Fri från flourkarboner
– Mycket vattenavisande
– Smutsavvisande
– Andas
– Tyger och färger ser nya ut längre
– Klarar att tvättas
– Väderbeständig

Läs mer om Bionic Finish ECO


För att kunna få professionellt stöd kring kemikaliefrågor och dess lagstiftning är vi dessutom med i Kemikaliegruppen som drivs av Swerea IVF.

Läs mer om Kemikaliegruppen